Slovak in Practice III/2

Slovak in Practice III/2

Study Cycle: 1

Lectures: 0

Seminars: 0

Tutorials: 60

ECTS credit: 3

Lecturer(s): izr. prof. dr. Pallay Jozef, lekt. Lacova Hana, lekt. Pivk Darija

Detailné prebratie nasledovných tém:
Profesie a služby (klasický a virtuálny obchod, profesie a služby, podnikanie verzus zamestnanie), Kam za kultúrou (divadlo, film, galéria, móda, fotografia), Na polícii (zločin, trest, policajný opis, slávni zločinci), Slovenská republika dnes (politický systém, Slovenská republika, štátne symboly, známi politici, voľby, volebné právo), Turistický sprievodca po Slovensku (dôležité sviatky na Slovensku, pamiatky UNESCO, slovenské hrady, zámky a kaštiele, zaujímavé podujatia, tradičné jedlá a nápoje)
Používanie prekladateľských nástrojov: jednojazyčné, terminologické slovníky, dvojjazyčné slovníky, elektronické médiá, korpusy.
Čítanie, analýza, tvorba a preklad útvarov publicistického štýlu.

Prehĺbené preberanie gramatiky (špecifiká, typické chyby).