Knjigarna

Besedne postaje 2024

Besedna postaja v Knjigarni FF: Film, radio in televizija med pandemijo (Znanstvena založba FF)

Sodelujeta: doc. dr. Polona Petek in mag. Eva Vrbnjak.

Kako se je spremenila paradigma medijske krajine, ki so jo sprožile digitalizacija, datafikacija in algoritmizacija? Na kakšen način je pandemija pospešila in poglobila te procese? Kako se je koncept sekuritizacije implementiral v retoričnih bravurah slovenskega vsakdana med pandemijo? Zakaj je lockdown udejanjil in legitimiral strahove, ki so nas navdajali ob invaziji novih digitalnih tehnologij? Odgovore na ta vprašanja smo poiskali na predstavitvi knjige Film, radio in televizija med pandemijo, ki jo je uredila doc. dr. Polona Petek. 

Besedna postaja v Knjigarni FF: Film, radio in televizija med pandemijo (Znanstvena založba FF)

Besedna postaja v Knjigarni FF: Commemorating the First World War in the Former Yugoslavia in Dediščina spomenikov prve svetovne vojne (Znanstvena založba FF)

Sodelujejo: zasl. prof. dr. Božidar Jezernik, prof. dr. Vito Hazler in mag. Eva Vrbnjak.

Gosta tokratnih Besednih postaj Filozofske fakultete sta zasl. prof. dr. Božidar Jezernik in prof. dr. Vito Hazler, oba dolgoletna predavatelja na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF, ki sta podpisana pod dve novi znanstveni monografiji. Prvi je souredil in skupaj s še 12 avtorji in avtoricami napisal knjigo Commemorating the First World War in the Former Yugoslavia (Zupaničeva knjižnica), ki med drugim govori o spomeniški dediščini jugoslovanskih vojakov, padlih v prvi vojni. Drugi je avtor vizualno bogate in obširne monografije Dediščina spomenikov prve svetovne vojne.

Če bi se malo potrudili, bi lahko obema knjigama poiskali nek ohlapen skupni imenovalec: to bi bila denimo tema spomina, spomenikov, padlih vojakov, prve svetovne vojne. A več o tem bosta povedala gosta, ki sta se v pogovoru dotaknila tudi koncepta »spominske krajine« in njegove (ne)vpletenosti v ideologijo, dejstva, da spomeniki zadevajo tako sfero osebnega kot političnega, pa vloge spomenikov pri oblikovanju slovenske identitete in tudi izjemno aktualnih, še vedno »odprtih« vprašanj, kot je denimo pokop žrtev iz Kočevskega Roga.

Sodelujejo: zasl. prof. dr. Božidar Jezernik, prof. dr. Vito Hazler in mag. Eva Vrbnjak.