Ciklus besednih postaj 2022

Tudi v letu 2022 nadaljujemo s predstavitvami knjig in avtorjev. Kar nekaj se jih bo zvrstilo do konca leta, nekatere v živo, druge bomo posneli v Knjigarni FF, vse pa bodo dosegljive za naknadno poslušanje.

TOREK, 5. 7. 2021, ob 10:00

Lingvistični atlas za študij dvojine v slovenščini (Znanstvena založba FF)

Sodelujeta: prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar, prof. dr. Mojca Smolej

Atlas dvojine je pred nami v slovenskem prevodu skoraj sto let po tem, ko je izšel francoski izvirnik, in natanko sto let po tem, ko je Lucien Tesnière potoval po Sloveniji in spraševal informatorje o oblikah dvojine v slovenščini.  V pogovoru smo osvetlili vprašanja, kot so: zakaj se je Tesnière odločil za raziskovanje dvojine, kdo je vplival na Tesnièrovo razumevanje dvojine, kakšen je pomen Tesnièrovega dela na področju lingvistične geografije, katerih metod se je posluževal pri oblikovanju vprašalnika in samem terenskem delu, katere so značilnosti fonetične transkripcije, uporabljene v atlasu, ali ima knjižni jezik res uničevalen učinek na narečja itd.