Center za izobraževanje

Poletne šole tujih jezikov

Poletne šole tujih jezikov

Spodbujanje večjezičnosti, tako na ravni posameznikov in posameznic kot družbe, je eden od pomembnih poudarkov evropske jezikovne politike. Kot opozarja Skupni evropski jezikovni okvir, posameznik oz. posameznica »jezikov in kultur v miselni predstavi ne ločuje kot nečesa samostojnega in posebnega, temveč gradi sporazumevalno zmožnost, h kateri prispevajo celotno znanje in izkušnje z jezikom ter v kateri se vsi jeziki povezujejo in medsebojno delujejo« (Svet Evrope 2011, 2001: 26).

Tako tudi naše poletne šole stremijo k večjezičnosti in povezovanju jezikov prek uresničevanja didaktičnega načela raznojezičnosti. V okviru štirih poletnih šol se boste lahko srečali s kar 14 jeziki. Pri vsaki šoli bo v smislu pluralističnih pristopov del časa namenjen povezovanju med jeziki na ravni besedišča, struktur, spretnosti, učnih strategij in kultur, preostanek ur pa bo razdeljen med vse vključene jezike, ki jih boste tako spoznavali tudi ločeno.

JAPONŠČINA                     asist. dr. Nina Golob

KOREJŠČINA                      asist. mag. Eva Vučkovič

SANSKRT                             Gašper Kvartič

NEMŠČINA                             Tanja Miklič

NIZOZEMŠČINA                     mag. Maya Choghari

ŠVEDŠČINA                             Iva Klemenčič
 

LATINŠČINA                           Polonca Zupančič

STARA GRŠČINA                    Polonca Zupančič

(NOVA) GRŠČINA                  Matic Mahnič

SANSKRT                                Gašper Kvartič

ČEŠČINA                              doc. dr. Jana Šnytová

MAKEDONŠČINA             Emilija Neškoska Čretnik

RUŠČINA                             lekt.  Andreja Klemenčič

LUŽIŠKA SRBŠČINA         izr. prof. dr. Matej Šekli

UKRAJINŠČINA                 dr. Marija Sotnikova Štravs

SLOVANSKI JEZIKI V PROSTORU IN DRUŽBI SKOZI ČAS (izr. prof. dr. Matej Šekli)

SPREHOD PO LJUBLJANI »PO SLOVANSKIH STOPINJAH« (doc. dr. Jana Šnytová)

VODENI OGLED razstave

Poletne šole tujih jezikov bodo v študijskem letu 2023/24 v skupnem obsegu 30 šolskih ur potekale v prostorih Filozofske fakultete v tednu od ponedeljka26. avgusta, do sobote31. avgustav popoldanskem času, in sicer od ponedeljka do petka (od 16. ure dalje), v soboto pa v dopoldanskem času (od 9. ure dalje).

Vpis prek spletne prijavnice je mogoč do nedelje, 18. avgusta. Dijaki in dijakinje ter študenti in študentke zaradi uveljavljanja znižane kotizacije prijavnici priložite tudi skenirano kopijo potrdila o vpisu za šolsko/študijsko leto 2023/2024. Ko bo v posamezni skupini prijavljenih 15 udeležencev in udeleženk, se bodo prijave zaprle. Za vpis v poletne šole predznanje vanje vključenih tujih jezikov ni potrebno.

Cena za študijsko leto 2023/24:

Udeleženci/udeleženkeCena za 30-urno poletno šolo
dijaki in dijakinje, redni študenti in študentke 1. in 2. stopnje Univerze v Ljubljani, študenti in študentke 3. stopnje Univerze v Ljubljani179,00 €
drugi udeleženci in udeleženke269,00 €

Ena šolska ura traja 45 minut.

Poletne šole ne vključujejo preverjanja znanja. Izpite iz znanja tujih jezikov pa je možno prav tako opravljati na Centru za izobraževanje na Filozofski fakulteti.

Za več informacij smo dosegljivi na e-naslovu tecaji@ff.uni-lj.si in v času uradnih ur, tj. od ponedeljka do petka med 11.00 in 13.00, na tel. št. 01 241 1047 (doc. dr. Mojca Leskovec) in 01 241 1046 (Petra Teslić).

Arhiv

Poletna šola azijskih jezikov

JAPONŠČINAasist. dr. Nina Golob
KOREJŠČINAasist. mag. Eva Vučkovič
KITAJŠČINAlekt. Xiao Li
SANSKRTGašper Kvartič

Poletna šola germanskih jezikov

NEMŠČINATanja Miklič
NIZOZEMŠČINAmag. Maya Choghari
ŠVEDŠČINAIva Klemenčič

Poletna šola klasičnih jezikov

LATINŠČINAPolonca Zupančič
STARA GRŠČINAPolonca Zupančič
(NOVA) GRŠČINAMatic Mahnič
SANSKRTGašper Kvartič

Poletna šola slovanskih jezikov

 Program:Vodi:

26. 6., ponedeljek

16.00–20.00

 

RUŠČINAlekt. Andreja Klemenčič

27. 6., torek

16.00–20.00

 

SRBŠČINAlekt. Tijana Milenković

28. 6., sreda

16.00–20.00

 

MAKEDONŠČINAEmilija Neškoska Čretnik

29. 6., četrtek

16.00–20.00

 

ČEŠČINAdoc. dr. Jana Šnytová

30. 6., petek

16.00–20.00

 

LUŽIŠKA SRBŠČINAizr. prof. dr. Matej Šekli

1. 7., sobota


9.00–9.55

 

 

10.00–11.25

 

 

11.30–13.00

 

 

SLOVANSKI JEZIKI V PROSTORU IN DRUŽBI SKOZI ČAS

 

 

SPREHOD PO LJUBLJANI:
»PO SLOVANSKIH STOPINJAH« 

 

VODENI OGLED razstave Sveti konji – nebesni jezdeci s poudarkom na simbolu konja v slovanskih kulturah (Etnografski muzej)

 

izr. prof. dr. Matej Šekli

 

 

doc. dr. Jana Šnytová

 

 

Poletna šola slovanskih jezikov

HRVAŠČINA

lekt. Sanja Pešorda

BOLGARŠČINA

lekt. dr. Milen Malakov

UKRAJINŠČINA

dr. Marija Sotnikova Štravs

POLJŠČINA

doc. dr. Lidija Rezoničnik

SLOVAŠČINA

lekt. Hana Lacova

Slovanski jeziki skozi čas v prostoru in družbi

Slovanski jezikovni svet pod lupo: lužiška srbščina in kašubščina

izr. prof. dr. Matej Šekli

Sprehod po Ljubljani: »Po slovanskih stopinjah«

Vodeni ogled Plečnikove hiše

doc. dr. Lidija Rezoničnik, doc. dr. Špela Sevšek Šramel

Poletna šola romanskih jezikov 

FRANCOŠČINA

Katarina Paternost

ITALIJANŠČINA

lekt. Tereza Hussu

PORTUGALŠČINA

Lana Klopčič in Edvin Dervišević

ROMUNŠČINA

Klara Rus in lekt. dr. Ioana-Carmen Jieanu

ŠPANŠČINA

Sara Hevia

Poletna šola balkanskih jezikov

ALBANŠČINA  

Aleksandar Trifunović

BOLGARŠČINA

lekt. dr. Milen Malakov

NOVA GRŠČINA

Matic Mahnič

ROMUNŠČINA

Klara Rus in lekt. dr. Ioana-Carmen Jieanu

Poletna šola azijskih jezikov

JAPONŠČINA

asist. dr. Nina Golob

KOREJŠČINA

asist. mag. Eva Vučkovič

KITAJŠČINA

lekt. Xiao Li

SANSKRT

Gašper Kvartič