Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dekanske volitve

Dekanske volitve na Filozofski fakulteti za mandatno obdobje 2021 – 2025

30. 9. 2021 poteče mandat trenutnemu dekanu fakultete, prof. dr. Romanu Kuharju. Senat Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je na podlagi Pravilnika o kandidiranju in volitvah dekana Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z dne 19. 4. 2017, na seji, 31. 3. 2021, sprejel sklep o začetku postopka za izvolitev in imenovanje novega dekana oziroma dekanje ter določil roke za izvedbo kandidiranja in volitev.

Volilna komisija je ugotovila, da je bila za dekanjo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za obdobje med 1. 10. 2021 ter 30. 9. 2025 izvoljena prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar.

Senat Filozofske fakultete je na izredni seji 7. 7. 2021 potrdil predlagane prodekane učitelje, ki funkcijo začnejo opravljati 1. 10. 2021, njihov mandat pa traja do 30. 9. 2025 oz. do prenehanja funkcije dekanji.  

Novi prodekani učitelji in njihova delovna področja (navedeni po abecednem vrstnem redu glede na njihove priimke):

 

Arhiv

Do roka sta kandidaturo s programom dela oddali dve kandidatki: prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar na predlog prof. dr. Andreje Žele z Oddelka za slovenistiko in doc. dr. Silvane Orel Kos z Oddelka za prevajalstvo, in prof. dr. Špela Virant na predlog Oddelkov za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, klasično filologijo, primerjalno in splošno jezikoslovje ter umetnostno zgodovino.

Prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar

Prof. dr. Špela Virant

Program dela

Program dela

 

 

 

 

25. 5. 2021 je potekala javna predstavitev obeh kandidatk. Več si lahko ogledate v videu spodaj. 

Javna predstavitev kandidatk za dekanjo Filozofske fakultete

Skepi Senata UL FF:

Z dnem 31. 3. 2021 se prične postopek za izvolitev novega dekana oziroma nove dekanje UL FF.

Roki za izvedbo celotnega postopka kandidiranja in volitev:

Začetek postopka  31. 3. 2021
Vložitev kandidatur  do 23. 4. 2021 (do 12.00 ure)
Predložitev programa dela     7. 5. 2021
Objava liste kandidatk in kandidatov 10. 5. 2021
Javna predstavitev kandidatk in kandidatov 25. 5. 2021
Volitve dekana oziroma dekanje    10. 6. 2021

Sklep senata

Poročilo volilne komisije o izpolnjevanju pogojev (23. 4. 2021)

Zapisnik sestanka volilne komisije (7. 5. 2021)