Osrednja humanistična knjižnica

Kompetenčni center Odprta knjižnica

Kompetenčni center Odprta knjižnica

Kompetenčni center Odprta knjižnica so s podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ustanovili Univerzitetna knjižnica Univerze na Primorskem, Univerzitetna knjižnica Maribor ter Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani z namenom, da raziskovalcem ter drugi zainteresirani javnosti zagotovijo kakovostno podporo pri znanstvenoraziskovalnem delu v okolju odprte znanosti.

Načela odprte znanosti temeljijo na sodelovanju in ne tekmovanju. V sodelovalnem duhu deluje tudi njihov kompetenčni center. To je prvi tovrstni skupni projekt treh univerzitetnih knjižnic v Sloveniji. S skupnimi močmi bodo probleme uporabnikov reševali bolj učinkovito.

Kaj nam nudijo?

Kompetenčni center Odprta knjižnica nudi informacijsko svetovanje in usposabljanje uporabnikov na naslednjih področjih odprte znanosti:

  • Odprte objave – arhiviranje objav v repozitorijih, odprte objave v znanstvenih revijah, vprašanja avtorskih pravic pri odprtih objavah, vprašanja vrednotenja znanstvenega dela v odprti znanosti in drugo.
  • Ravnanje z raziskovalnimi podatki – pomoč in podpora pri vseh fazah življenjskega kroga podatkov od načrtovanja ravnanja s podatki do deljenja podatkov po načelih FAIR (ang. Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).
  • Skupnostna znanost (ang. Citizen Science) – svetovanje na področju vzpostavitve in upravljanja projektov skupnostne znanosti, pomoč pri upravljanju projektov, dokumentiranje projektov, promocija projektov, pomoč pri iskanju izvajalcev in drugo.
  • Odprto izobraževanje – svetovanje pri implementaciji in uporabi odprtih infrastruktur za poučevanje, pomoč pri iskanju ustreznih odprto dostopnih informacijskih virov, odprto izobraževanje in avtorske pravice ter drugo.