Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dnevi enakosti spolov FF

Dnevi enakosti spolov FF

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na katerem od dogodkov. Pretekle dogodke pa si lahko ogledate v predvajalnem seznamu, ki smo ga objavili na dnu strani. 

DOGODEK

KDAJ

KDO ORGANIZIRA

SODELUJEJO

Vključevanje dimenzije spola v raziskovanje (Webinar)

26. 2. 21 ob 10.00

Oddelek za sociologijo v sodelovanju z 2. delovno skupino NES[1]

Člani in članice NESskupin,

vodi: dr. Jovana Mihajlović Trbovc (ZRC SAZU)

Stop trpinčenju (okrogla miza) - video spodaj

 

 

8. 3. 21 ob 17.00

Vodstvo UL FF in Komisija za enake možnosti na področju znanosti pri MŠZŠ

 

Maja Plaz (Društvo SOS), Mitja Svete (Združenje za moč), Katja Zabukovec Kerin (Društvo za nenasilno komunikacijo), dr. Jasna Podreka (FF), dr. Neža Kogovšek Šalamon

Ženske študije in feministična teorija na FF (pogovor o uvajanju študijskega programa) - video spodaj.

24. 3. 21 ob 17.00

Oddelek za filozofijo,

Oddelek za sociologijo

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

 

 

Zasl. prof. dr. Neva Šlibar, prof. dr. Eva Bahovec, prof. dr. Milica Antić Gaber

 

Moderira: izr. prof. dr. Irena Samide.

 

Vsakdanje življenje trans oseb (predavanje)

 

 

 

 

 

29. 3. 21 ob 14.40

Oddelek za sociologijo

Linn Julian Koletnik, Evan Grm in Lea Aymard; Zavod TransAkcija 

 

Predstavitev Strokovnih smernic Preprečevanje spolnega in drugega nadlegovanja, trpinčenja in nasilja in predstavitev zaupnih oseb na fakulteti

 

 

7. 4. 21 ob 16.00

3. skupina NES

Dr. Jasna Podreka, doc. dr. Jana Kenda, prof. dr. Milica Antić Gaber, izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič in Sara Svati Sharan, izr. prof. dr. Jasna Mažgon, dr. Mojca Leskovec, doc. dr. Katja Mahnič.

 

 

Osebe, ki na ravni spola presegajo binarni okvir moškega in ženskega(pogovor) - video spodaj

8. 4. ob 17.00

Društvo študentov andragogike in pedagogike

Mojca Lukan, Mark J. Užmah 

O problemih in vizijah spolno občutljive rabe jezika v pisanju in objavljanju rezultatov raziskovalnega dela v slovenščini (okrogla miza) - video spodaj

 

12. 4. 21 ob 10.00

3. delovna skupina NES (za vključujoč jezik)

 

Prof. dr. Darja Zaviršek (FSD UL) , Doc. dr. Nina Petek (FF UL), Prof. dr. Tanja Petrović (ZRC SAZU), Prof. dr. Igor Ž. Žagar (Pedagoški Inštitut) 

Moderira: prof. dr. Jana S. Rošker (FF UL)

Ureditev spolnega nadlegovanja v akademskem polju: primer Španije (predavanje prof. dr. Marte Soler Gallart)

 

19. 4. 21 ob 17.00

Oddelek za sociologijo

Prof. dr. Marta Soler Gallart

Spoli na terenu (pogovor o vlogi spola v etnografskem raziskovanju) - video spodaj 

21. 4. 21 ob 17.00

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Sodelujejo: študentke in študenti ter mlade raziskovalke OEIKA (asist. Manca Račič, asist. Tina Ivnik, asist. Ana Svete); doc. Sarah Lunaček Brumen, izr. prof. Jaka Repič, asist. Veronika Zavratnik in

doc. dr. Alenka Bartulović.

 

Vključujoča slovnica: korak naprej k družbeni enakopravnosti?

Stališča in izkušnje študentov in študentk. - video spodaj

 

4. 5. 21 ob 16h

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Doc. dr. Jana Kenda, doc. dr. Agata Šega

Spolno nadlegovanje in spolno nasilje med študenti in študentkami na Filozofski fakulteti in UL - video spodaj

6. 5. 21 ob 17.00

3. delovna skupina NES

Dr. Jasna Podreka,

študentke FF, skupina Rezistenca, dr. Jovana Mihajlovič Trbovc (ZRC SAZU)

 

Habilitacijska merila in spol

(datum bo sporočen naknadno)

 

1. delovna skupina NES

Doc. dr. Živa Kos

Razumevanje (ne)enakosti spolov skozi študentsko perspektivo - video spodaj  11. 5. ob 17.00 Študentke članice 2.delovne skupine NES Mojca Suhovršnik, Zala Julija Kavčič

Spolni stereotipi v medijih in njihov vpliv na otroke - video spodaj

12. 5. ob 17.00

Oddelek za psihologijo

izr. prof. Urška Fekonja, asist. Kaja Hacin ter študentke in študenti Oddelka za psihologijo

Zaključek Dnevov enakosti spolov, dopoldanski del   

Okrogla miza o dobrih praksah pri uvajanju Načrta enakosti spolov -  sodelujejo  Univerza Sabanci (Istanbul), Univerza  Deusto Bilbao, ZRC SAZU Ljubljana in Filozofska fakulteta UL  

17.5. ob 10.00  

Projektna skupina Gearing Roles  

Maria Jesus  (Univerza Deusto), İlayda Ece Ova (Sabancı Univerza), Jasna Podreka, Milica Antić Gaber  

Zaključek Dnevov enakosti spolov, popoldanski del  

Predavanje Lynne Segal: Jezik in politika skrbi / The Language & Politics of Care
  

17.5. ob 17.00  

Projektna skupina Gearing Roles  

Prof. dr. Lynne Segal (Birkbeck University London) 

__________________

* Program se bo še dopolnjeval.

  Vsi dogodki bodo najverjetneje potekali po aplikaciji Zoomu, o povezavah pa vas bomo pred dogodki posebej obveščali.

[1] NES je Načrt za uveljavljanje enakosti spolov, ki smo ga na Filozofski fakulteti s potrditvijo v Senatu sprejeli 27. 5. 2020. Na predlog Senata so se oblikovale NES skupine, ki pripravljajo aktivnosti ter predloge ukrepov.

Okrogla miza Stop trpinčenju

Okrogla miza Stop trpinčenju

Ženske študije in feministična teorija na FF (pogovor o uvajanju študijskega programa)

Osebe, ki na ravni spola presegajo binarni okvir moškega in ženskega

Okrogla miza o spolno občutljivi rabi jezika v raziskovanju

Okrogla miza o spolno občutljivi rabi jezika v raziskovanju

Spoli na terenu: pogovor o vlogi spola v etnografskem raziskovanju

Spolni stereotipi v medijih in njihov vpliv na otroke

Razumevanje (ne)enakosti spolov skozi študentsko perspektivo

Spolno nadlegovanje in spolno nasilje med študenti in študentkami na Filozofski fakulteti in UL

Spolno nadlegovanje in spolno nasilje med študenti in študentkami na Filozofski fakulteti in UL

Vključujoča slovnica: korak naprej k družbeni enakopravnosti?

Vključujoča slovnica: korak naprej k družbeni enakopravnosti?

Razumevanje (ne)enakosti spolov skozi študentsko perspektivo

Razumevanje (ne)enakosti spolov skozi študentsko perspektivo