Ničelna toleranca do nasilja

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Pomoč v stiski

Na Filozofski fakulteti gojimo ničelno toleranco do vseh oblik nasilja. Če ste žrtev nasilja ali doživljate stisko, o kateri želite anonimno spregovoriti, se lahko po pomoč obrnete na zaupne osebe.

Pomoč v stiski

Duševno zdravje je poleg telesnega zdravja nujen pogoj za uspešno delovanje posameznika,  pa tudi skupnosti in družbe kot celote. O duševnih težavah pogosto veliko težje spregovorimo, kot o telesnih. Razlogi se skrivajo v stigmi duševnih motenj ter ljudi s temi motnjami, v prepričanju, da je to naša osebna stvar, v občutku, da se ne da pomagati, v negativnih preteklih izkušnjah ... 

Na Filozofski fakulteti želimo vzpostaviti skrb za posameznika oziroma posameznico in ustvariti prostor, v katerem bo njeno duševno zdravje in dostojanstvo zaščiteno v največji meri. Spodaj si lahko preberete informacije o tem, kam se lahko obrnete, če potrebujete pomoč.

Psihosocialna svetovalnica za študentke in študente ter zaposlene je namenjena vsem, ki potrebujete pogovor, svetovanje …

Se soočate z različnimi situacijami (na področju medosebnih odnosov, študija ...), ob katerih se vam porajajo:

 • (vsakdanja) vprašanja, ki bi jih želeli »premleti« z nekom,
 • stiske, neprijetna doživljanja,
 • želje po razmisleku o nadaljnjih korakih (povezanih s konkretnim problemom ali v življenju na sploh, osamosvajanju, partnerstvu itd.),
 • potrebe po soočanju s preteklimi bolečimi izkušnjami,
 • težave pri doseganje ciljev, težave z motivacijo, ipd.,
 • želje po izboljšanju komunikacije in medosebnih odnosov (partnerskih, odnosov z avtoritetami, starši ...), asertivnosti ...

V psihosocialno svetovalnico ste vabljeni tudi vsi, ki bi želeli z nekom razpravljati o različnih pogledih, vprašanjih, dilemah, nejasnostih glede (bodočega) profesionalnega dela ali vprašanjih, ki se vam pojavljajo v praksi ... Namenjena je tudi vsem, ki ste zgolj radovedni, ali pa bi želeli poklepetati o sebi, dobiti kakšno povratno informacijo o svojem delovanju ipd.

Kje in kdaj?

Psihosocialna svetovalnica za študentke in študente ter zaposlene deluje na treh lokacijah:

 • Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (ob torkih 10.30–12.30 in četrtkih 13.00–15.00),
 • Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani (ob četrtkih 12.00–14.00),
 • Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani (ob četrtkih 12.00–14.00).

V izjemnih primerih, če je otežen ali onemogočen dostop »v živo«, če zbolite ipd., se lahko dogovorite za svetovanje na daljavo. Praviloma izberete tisto lokacijo, ki vam je bližja in tisto svetovalko/svetovalca, s katero niste v nekem drugem odnosu (študijskem, sorodstvenem, prijateljskem …).

Kontakte svetovalcev in več informacij najdete tu.

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani imamo ničelno toleranco do vsakršnega trpinčenja, nadlegovanja, spolnega nadlegovanja ali drugih oblik nasilja. Zavezujemo se, da bomo na fakulteti dejavno zagotavljali prostor medsebojnega spoštovanja, varovanja dostojanstva, medsebojnega zaupanja in sprejemanja raznolikosti.

Vsem, ki so žrtve kakršnega koli nasilja, zagotavljamo varen prostor in zaščito ter dosledno izpeljavo vseh za to predvidenih postopkov v skladu s Pravilnikom o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Univerzi v Ljubljani in študentov Univerze v Ljubljani. Ob tem posebej poudarjamo, da je za nasilje vedno odgovoren povzročitelj oziroma povzročiteljica in ne žrtev. 

Na Filozofski fakulteti smo sprejeli tudi posebne Strokovne smernice za preprečevanje spolnega in drugega nadlegovanja, trpinčenja in nasilja. Smernice vam lahko pomagajo pri prepoznavanju nasilja in ustreznem ukrepanju. 

Na koga se lahko obrnem v primeru spolnega nadlegovanja, nadlegovanja ali trpinčenja?

Na fakulteti imamo vzpostavljen institut več zaupnih oseb tako za pedagoške in strokovne delavce in delavke kot za študente in študente. Njihove osnovne naloge so:

 • zagotoviti varen prostor in prisluhniti,
 • informirati o možnostih in postopkih,
 • svetovati in pomagati pri nadaljnjih korakih.

Zaupne osebe za področje spolnega nadlegovanja, nadlegovanja ali trpinčenja za pedagoški kader ter študentke in študente:

Zaupna oseba za področje spolnega nadlegovanja, nadlegovanja ali trpinčenja za nepedagoški kader:

Zaupna oseba za študente in študentke s posebnim statusom:

Več o različnih oblikah nasilja si lahko preberete v publikacijah Društva za nenasilno komunikacijo. Oglejte si tudi prosojnice s predavanja o trpinčenju na delovnem mestu, ki je potekalo maja 2017 na UL FF.

Telefoni za pomoč v stiski

 • Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24 ur/na dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro) Klic je brezplačen. 

Posvet

Za prvi obisk za brezplačno psihološko svetovanje v svetovalnicah Posvet je na voljo številka 031 704 707 (vsak delavnik med 8. in 16. uro).

Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja

 • Brezplačni SOS telefon, 24 ur/dan: 080 11 55.
 • SOS zatočišče: 24 ur/dan: 080 11 55. Obe varni hiši delujeta in sprejemata ženske in otroke – žrtve nasilja.
 • SOS osebno svetovanje: vsak delavnik od 9. do 15. ure: 031 699 333 (lahko vas pokličejo nazaj, da s klicem nimate stroškov; nudijo tudi pogovor s psihoterapevtko).
 • Svetovanje po elektronski pošti: drustvo-sos@drustvo-sos.si.

Telefonsko svetovanje za žrtve nasilja v družini ali v intimnopartnerskem odnosu (Društvo za nenasilno komunikacijo)

 • vsak dan od 8. do 16. ure, na 031 770 120 (Ljubljana) in 031 546 098 (Koper).

Zveza prijateljev mladine Moste - Polje

 • vključitev v razbremenilni pogovor ali psihosocialno svetovanje na voljo na številki 01 54 43 043 – (splošna številka) in na elektronski pošti info@zpmmoste.net

Sočutni telefon Slovenskega društva hospic

 • razbremenilni pogovori ljudem, ki se soočajo s stiskami ob umiranju bližnje osebe in žalovanju: spremljanje umirajočih: 051 426 578, podpora žalujočim: 051 419 558.

Več si lahko preberete tukaj.