Odprta znanost

Odprt dostop do rezultatov raziskovalnega dela je v interesu raziskovalne skupnosti, pa tudi oblikovalcev javnih politik, medijev in na splošno zainteresirane strokovne javnosti. Odprti dostop omogoča večjo vidnost rezultatov raziskovalnega dela, hkrati pa je tovrstno objavljanje rezultatov skladno s politiko financerjev, da morajo biti rezultati raziskav, sofinanciranih z javnimi sredstvi, odprto dostopni.

Na Filozofski fakulteti smo v zadnjih letih organizirali vrsto srečanj, delavnic in konferenc o odprtem dostopu v znanosti. Posnetke si lahko ogledate spodaj.

Oglejte si tudi informacija o odprti znanosti na spletni strani Univerze v Ljubljani.

Delavnica: Objava raziskovalnih podatkov v odprtem dostopu: Podpora nacionalnih raziskovalnih infrastruktur za humanistiko in družboslovje (Filozofska fakulteta, 17. 3. 2021)

PP predstavitev

Delavnica: Objava člankov v odprtem dostopu (dr. Mojca Kotar, Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost), 28. 1. 2021

PP predstavitve

Posvet o spreminjanju vrednotenja raziskovalne dejavnosti (Noč raziskovalcev, Filozofska fakulteta, 27. 11. 2020)

Odprti dostop v humanistiki (mednarodna konferenca), Filozofska fakulteta, 22. 5. 2018