Projektor

Profile

Contact Information for the Centre for Pedagogical Education

Address

 

Center za pedagoško izobraževanje
Filozofska fakulteta
Aškerčeva cesta 2
1000 Ljubljana
Opening hours 11.00 – 13.00 (Monday - Friday)
Room 508 (5th floor)
Director dr. Cirila Peklaj, full prof.
Head of the Professional Service dr. Mojca Leskovec
T: 01 241 10 47
E: mojca.leskovec@ff.uni-lj.si

 Senior Professional

Urška Gruden
Phone: 01 241 10 48
E-mail: ursa.gruden@ff.uni-lj.si
 Senior Professional Mihaela Hojker
Phone: 01 241 10 49
E-mail: mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
 Senior Professional Petra Teslić
T: 01 241 10 46
E: petra.teslic@ff.uni-lj.si
CPI Council

izr. prof. dr. Marko Radovan, 
prof. dr. Cirila Peklaj,
prof. dr. Monika Govekar Okoliš, 
prof. dr. Melita Puklek Levpušček,
lekt. dr. Amalija Maček,
prof. dr. Mojca Smolej,
prof. dr. Danijela Trškan,
prof. dr. Polona Vilar,
Urška Gruden.