Other courses

Other courses

IZVAJALKA: lekt. dr. Cvetka Sokolov

TRAJANJE: 15 ur (na štirih srečanjih):

 • ponedeljek, 17. 5. 2021, od 10.00 do 13.15,
 • torek, 18. 5. 2021, od 16.00 do 19.15,
 • ponedeljek, 24. 5. 2021, od 10.00 do 13.15,
 • torek, 25. 5. 2021, od 16.00 do 18.30.

Delavnica vključuje tudi delo doma: naloge za razvijanje določenih vidikov javnega nastopanja in pripravo kratkega javnega nastopa.

NAČIN IZVEDBE: spletna izvedba na daljavo (s pomočjo videokonferenčnega sistema ZOOM).

KOTIZACIJA: 215 evrov z vključenim DDV-jem.

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki so večkrat soočeni z izzivom nastopanja v angleščini kot tujem jeziku. V teoretičnem delu se boste seznanili z osnovnimi značilnostmi javnega govora in nastopanja. Predstavljeni bodo različni načini in možnosti priprave prepričljive, učinkovite in zanimive javne predstavitve v angleškem jeziku.

Na srečanjih, ki bodo prilagojena spletnemu okolju, bo izvajalka teoretične vidike povezala s prakso v obliki:

 • govornih vaj v manjših skupinah na enostavne, sugerirane teme (priprava, govor, povratna informacija v skupinicah, analiza opravljenih vaj v celotni skupini),
 • vaj za posamezne vidike govornega nastopa (kako začeti, tehnike za stik s publiko, tehnike za poudarjanje pomembnih informacij itn.),
 • povzetek bistvenih poudarkov, obravnavanih na prvih srečanjih,
 • analiza videoposnetka govornega nastopa v angleščini (po danih kriterijih),
 • desetminutna v naprej pripravljena predstavitev v angleščini  s strokovnega področja udeleženca oz. udeleženke,
 • razčlenjevanje nastopa in pogovor o dobrih plateh in o vidikih, ki bi jih bilo treba izboljšati.

Udeleženci in udeleženke bodo v diskusiji lahko sodelovali v angleščini ali slovenščini.

Udeleženci in udeleženke bodo v primeru vsaj 70% udeležbe, sodelovanja, opravljenih nalog in nastopa prejeli potrdilo o udeležbi.

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE: na povezavi

ROK ZA PRIJAVO: ponedeljek, 10. maj, oz. do zapolnitve prostih mest.

Zaradi izrazito praktične in aktivne narave dela je število udeležencev in udeleženk omejeno na 12.

Za morebitne dodatne informacije smo dosegljivi na e-naslovu tecaji@ff.uni-lj.si in tel. št. 01/241 10 47.   

Dr Noah Charney, an internationally best-selling, Pulitzer-nominated author, will offer his writing class again, now online and open to anyone (up to 12 participants). In it, he will teach all you’ll need to make money writing for foreign magazines and newspapers and to get your book published abroad. The course will take place over three evening sessions of 180 minutes each.  

Term and duration: 12, 16 and 19 February 2021, 17.30–20.30

Price: 195 € (22% VAT included)

You can apply online until 9 February.

Further information can be obtained by contacting us via phone, +386 1 241 1047, or by sending us an e-mail at tecaji@ff.uni-lj.si.

Na tečaju boste spoznali svet gluhih in usvojili veščino komunikacije z njimi. Naučili se boste enoročne abecede in osnov kretenj jezika, ki ga uporabljajo tudi potapljači. V okviru 16-urnega začetnega tečaja boste obravnavali pozdrave, vljudnostne fraze, vprašalnice in posamezne besede. Postali boste suverenejši v komunikaciji ob stiku z gluhimi in naglušnimi. Tečaj bo vodila Sabina Pokovec, certificirana tolmačka za slovenski znakovni jezik in otrok gluhih staršev.

 

Termin: torek, 17.10–18.50
Trajanje: 3. marec–21. april 2020
Cena: 89 evrov z vključenim DDV-jem
Rok prijave: petek, 28. februar 2020
 

Prijava: natisnite PRIJAVNICO, jo izpolnite in podpišite ter pošljite bodisi po pošti na naslov Filozofska fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana s pripisom tečaji bodisi skenirano na e-naslov tecaji@ff.uni-lj.si. Na tečaj pa se lahko vpišete tudi osebno, v Centru za pedagoško izobraževanje v 5. nadstropju Filozofske fakultete, soba 508, v času uradnih ur, tj. od ponedeljka do petka med 11.00 in 13.00. Za več informacij smo vam na voljo na tel. št. 01/241 10 47.

 

Tečaj bo potekal v marcu 2020 ob četrtkih od 16.20 do 19.35. Tečaj obsega 16 ur.

Glavni cilj tečaja je krepitev samozavesti govorcev in govork angleščine kot tujega jezika ter zavesti o pomenu uspešnega sporazumevanja, ki ga vse prevečkrat ovira pretirano obremenjevanje z napakami. To pa ne izključuje skrbi za čim pravilnejšo rabo jezika – dotaknili se bomo težav, ki so značilne za večino slovenskih govorcev in govork, udeleženci in udeleženke pa bodo prejeli tudi diskretno individualno povratno informacijo, katere napake delajo pogosto in kako jih lahko odpravijo.

Teme in dejavnosti:

 • poročanje (o aktualnih političnih dogodkih, prebranem članku, dogajanju na konferenci itd.),
 • izmenjava informacij (o dogajanju na sestanku kolektiva, najnovejših izsledkih na določenem raziskovalnem področju, o poklicnih načrtih, projektih ipd.), 
 • debata: priprava in izvedba izmenjave mnenj o kontroverznih temah s poudarkom na zmožnosti vključevanja in predstavljanja nasprotnih argumentov,
 • igre vlog v določenem družbenem kontekstu (npr. sestanek kolektiva, pogovor o kočljivi temi s študenti/kolegi/v družinskem krogu),
 • intervju (z ugledno znanstvenico, predstojnikom, kolegom, uveljavljenim piscem ipd.),
 • spontan odziv na splošno temo,
 • opis slike,
 • pripovedovanje zgodb,
 • vaje iz izgovarjave in intonacije v angleškem jeziku.

Udeleženci in udeleženke bodo hkrati razvijali svoj občutek za izbiro ustreznega registra (formalno/neformalno rabo jezika), bogatili svoj besedni zaklad in osvežili znanje angleške slovnice. Pri vseh zvrsteh ustnega sporočanja bomo pozorni tudi na etični vidik sporazumevanja in pomen spoštovanja sogovornika/sogovornice.

Izvajalki: lekt. dr. Cvetka Sokolov in lekt. mag. Mojca Belak
Kotizacija: 249 evrov z vključenim DDV-jem
Rok za prijavo: 2. marec 2020 oz. do zapolnitve mest
Način prijave: prek spletnega obrazca na povezavi

Oddelek za muzikologijo pripravlja uvajalni oz. obnovitveni tečaj iz teorije glasbe, s katerim želi vsakoletnim študentom prvega letnika omogočiti lažji vstop v študij in še pred začetkom predavanj odpraviti morebitne vsebinske nejasnosti iz teorije glasbe. Tečaj obsega 16 ur in bo potekal od 1. do 5. oktobra 2019 v dopoldanskem času. Cena tečaja je 120 EUR z vključenim 22% DDV. Pogoj za izvedbo je vsaj 10 prijavljenih udeležencev.

Podrobnejši opis programa