Družbe, kulture in literature angleških govornih področij

Družbe, kulture in literature angleških govornih področij

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kocijančič Pokorn Nike, prof. dr. Pisanski Peterlin Agnes

Vsebina

Predmet se deli na dva podpredmeta.
a) Literature angleških govornih podrocij
b) Družbe in kulture angleških govornih podrocij

Literature angleških govornih podrocij: obravnava pojmov »imperializem« in »kolonializem« in »post-kolonializem«, pregled irske literature v anglešcini (Jonathan Swift, Oscar Wilde, George Bernard Shaw, William Butler Yeats, James Joyce, Samuel Beckett, Seamus Heaney), kanadske literature v anglešcini (John McRae, A. M. Klein, Alice Munro, Margaret Atwood, Michael Ondaatje), avstralske literature (Andrew Barton Paterson, Patrick White, Les Murray), novozelandske literature (Katherine Mansfield, Fleur Adcock, Keri Hulme), literature v anglešcini iz Indije (E. M. Forster, George Orwell, Rabindranath Tagore, Anita Desai, Salman Rushdie), karibske literature v anglešcini (Jean Rhys, Louise Bennett, Derek Walcott, V. S. Naipaul), afriške literature v anglešcini (Chinua Achebe, Wole Soyinka, Buchi Emecheta, Ben Okri, Doris Lessing, Nadine Gordimer, J. M. Coetzee).

Družbe in kulture angleških govornih podrocij: uvod v študij postokolonialnih družb in kultur; pregled postkolonialnega sveta; Kanada: uvodna predstavitev, pregled regij, politicni sistem, jezikovni položaj, etnije; Avstralija: uvodna predstavitev, pregled regij, politicni sistem, jezikovni položaj, etnije; Nova Zelandija: uvodna predstavitev, politicni sistem, jezikovni položaj, etnije; Irska: uvodna predstavitev, politicni sistem, jezikovni položaj, etnije; Indija; Južna Afrika; Karibi; postkolonialna Afrika; postkolnialna Azija; Malta, Gibraltar, Ciper; Pacifik.