Družba, kultura in literatura ZDA

Družba, kultura in literatura ZDA

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kocijančič Pokorn Nike, prof. dr. Pisanski Peterlin Agnes

Predmet se deli na podpredmeta:
a) Literatura ZDA
b) Družba in kultura ZDA
Literatura ZDA: Literatura ZDA: uvod v študij literature ZDA; literatura ZDA do 1620; zgodba o stvarjenju plemena Pima; zgodnja literatura ZDA (1620-1820), Thomas Jefferson; romantična literatura ZDA (1820-1865); Nathaniel Hawthorne; Washington Irving; Edgar Allan Poe; Walt Whitman; Herman Melville; Emily Dickinson; literatura ZDA in realizem ter naturalizem (1865-1914); Mark Twain; Henry James; Edith Wharton; Theodore Dreiser; umetnost prvotnih prebivalcev ZDA; literatura ZDA in modernizem (1914-1945); Robert Frost; Wallace Stevens; Ezra Pound; T. S. Eliot; začetki dramatike v ZDA, Eugene O'Neill; izgubljena generacija F. Scott Fitzgerald, e. e. cummings, Ernest Hemingway; William Faulkner; John Steinbeck; literatura ZDA po 1945; Tennesee Williams; Arthur Miller; Kurt Vonnegut; Toni Morrison.
Družba in kultura ZDA: pregled geografije ZDA; izbrana poglavja iz zgodovine ZDA; manjšine in imigracija, politični sistem ZDA; pravna ureditev ZDA; gospodarstvo ZDA; izobraževanje; verstva; vloga medijev v ZDA; umetnost, šport in prosti čas.

Kocijančič Pokorn, Nike. 2011. Literature of the USA: Selected Texts - skripta.
Mauk, D. and Oakland, J. (2018) American Civilization. (Seveth Edition) London and New York: Routledge
Pisanski Peterlin, Agnes. 2018. An Introduction to the Society and Culture of the United States: A Textbook for Slovene Students of Translation. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Študentje in študentke morajo prebrati najmanj 7 besedil, navedenih v predpisanem seznamu ctiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta. / For their home reading students have to select at least 7 works from the reading list provided by the lecturer.