Družba, kultura in literatura ZDA

Družba, kultura in literatura ZDA

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kocijančič Pokorn Nike, prof. dr. Pisanski Peterlin Agnes

Vsebina

Predmet se deli na podpredmeta:
a) Literatura ZDA
b) Družba in kultura ZDA
Literatura ZDA: Literatura ZDA: uvod v študij literature ZDA; literatura ZDA do 1620; zgodba o stvarjenju plemena Pima; zgodnja literatura ZDA (1620-1820), Thomas Jefferson; romantična literatura ZDA (1820-1865); Nathaniel Hawthorne; Washington Irving; Edgar Allan Poe; Walt Whitman; Herman Melville; Emily Dickinson; literatura ZDA in realizem ter naturalizem (1865-1914); Mark Twain; Henry James; Edith Wharton; Theodore Dreiser; umetnost prvotnih prebivalcev ZDA; literatura ZDA in modernizem (1914-1945); Robert Frost; Wallace Stevens; Ezra Pound; T. S. Eliot; začetki dramatike v ZDA, Eugene O'Neill; izgubljena generacija F. Scott Fitzgerald, e. e. cummings, Ernest Hemingway; William Faulkner; John Steinbeck; literatura ZDA po 1945; Tennesee Williams; Arthur Miller; Kurt Vonnegut; Toni Morrison.
Družba in kultura ZDA: pregled geografije ZDA; izbrana poglavja iz zgodovine ZDA; manjšine in imigracija, politični sistem ZDA; pravna ureditev ZDA; gospodarstvo ZDA; izobraževanje; verstva; vloga medijev v ZDA; umetnost, šport in prosti čas.