05. 04. 2023 | 18:00, 31
Oddelek za zgodovino

Teorija periodizacije in evropski zgodnji novi vek kot periodizacijski problem

Robin Dolar, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Zgodovina (4 letni)

Mentor: doc. dr. Marko Štuhec

06. 04. 2023 | 11:20, 6
Oddelek za psihologijo

Doživljanje med sinhronizacijo elektrodermalne aktivnosti v superviziji psihoterapije

Sara Fabjan, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Aplikativne psihološke študije (4 letni)

Mentor: doc. dr. Maša Žvelc, doc. dr. Gaja Zager Kocjan

07. 04. 2023 | 16:00, Modra soba
Oddelek za filozofijo

Filozofski pogled na razmerje med etiko živali in pravno zaščito živali

Priscila Gulič Pirnat, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Filozofija (4 letni)

Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik, doc. dr. Aleš Novak