Angleški glagol II

Angleški glagol II

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Gregorčič Kristina, prof. dr. Ilc Gašper

Vsebina

Kompleksne glagolske strukture v angleščini: pogojni stavki, naklon in naklonski glagoli, tvornik/trpnik in njuna pragmatična raba; neosebne glagolske oblike (nedoločnik, glagolnik, deležnik); poročani govor (komunikacijska funkcija, slovnična pravila in situacijska vodila, vključevanje poročanega govora v širša pripovedna ali poročevalska besedila). Sintetični pregled slovničnih pravil in zakonitosti na obravnavanih področjih. Prikaz razčlembe rabe izbranih glagolskih zgradb v avtentičnih besedilih. Angleško-slovenska protistavna analiza. Pri seminarskih vajah študenti utrjujejo tvorjenje in rabo izbranih glagolskih zgradb. Delo v skupinah motivira študente za aktivnejše samostojno delo pri zbiranju zgledov in razčlembi rabe ter protistavni analizi na osnovi vzporednih angleško-slovenskih besedil. Študenti prepoznavajo teoretične element v pristnih angleških besedilih.