Ameriška družba, kultura in literatura

Ameriška družba, kultura in literatura

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kocijančič Pokorn Nike

Predmet se deli na podpredmeta:
a) Ameriška literatura
b) Ameriška družba in kultura

Ameriška literatura: uvod v študij ameriške literature; ameriška dramatika na filmu; ameriška literatura do 1620; zgodba o stvarjenju plemena Pima; zgodnja ameriška literatura (1620-1820), Thomas Jefferson; ameriška romantična literatura (1820-1865); Nathaniel Hawthorne; Washington Irving; Edgar Allan Poe; Walt Whitman; Herman Melville; Emily Dickinson; ameriška literatura in realizem ter naturalizem (1865-1914); Mark Twain; Henry James; Edith Wharton; Theodore Dreiser; umetnost prvotnih prebivalcev Amerike; ameriška literatura in modernizem (1914-1945); Robert Frost; Wallace Stevens; Ezra Pound; T. S. Eliot; začetki ameriške dramatike, Eugene O'Neill; izgubljena generacija F. Scott Fitzgerald, e. e. cummings, Ernest Hemingway; William Faulkner; John Steinbeck; ameriška literatura po 1945; Tennesee Williams; Arthur Miller; Kurt Vonnegut; Toni Morrison.

Ameriška družba in kultura: pregled geografije ZDA; izbrana poglavja iz zgodovine ZDA; manjšine in imigracija, politični sistem ZDA; pravna ureditev ZDA; gospodarstvo ZDA; izobraževanje; verstva; vloga medijev v ZDA; umetnost, šport in prosti čas.

- Kocijančič Pokorn, Nike. 2011. American Literature: Selected Texts - skripta.
- Mauk, D. and Oakland, J. (2002) American Civilization, (Third Edition) London and New York: Routledge

Študentje in študentke morajo prebrati najmanj 7 besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta. / For their home reading students have to select at least 7 works from the reading list provided by the lecturer.