Back to top

Novi sprostitveni ukrepi, dokončanje študijskega procesa in izpitno obdobje

Vlada RS in rektor UL sta sprejela ustrezne sklepe, ki nam omogočajo dokončanje študijskega procesa v letnem semestru in izvedbo izpitov v spomladanskem izpitnem obdobju tako, kot smo načrtovali od začetka letošnjega aprila. Vse operativne informacije so objavljene na ntranetu na zavihku COVID 19, natančen načrt izvedbe izpitnih obveznosti pa smo predstavili predstojnicam in predstojnikom oddelkov na razširjenem kolegiju dekana v ponedeljek, 4. maja 2020.

Povzemamo ključna navodila:

 

1. Študijski proces na Filozofski fakulteti bomo v skladu z navodili rektorja do konca letnega semestra izvedli na daljavo. Izjema so le tiste oblike dela (npr. terenske vaje), ki jih na daljavo ni bilo mogoče izvesti in ste jih oddelki najavili po pozivu, ki smo vam ga poslali konec aprila.

 

2. Preverjanje in ocenjevanje znanja bo v spomladanskem izpitnem obdobju potekalo v prostorih Filozofske fakultete v skladu z načrtom, ki smo ga pripravili v zadnjih dveh tednih (tj. izvedba pisnih izpitov po conah). Oddelki ste aktivno sodelovali pri oblikovanju seznama izpitnih obveznosti, ki jih bomo ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov izvedli v prostorih Filozofske fakultete. Končni seznam bomo na oddelke posredovali v ponedeljek, 18. maja 2020, načeloma pa velja, da smo uspeli v razpored uvrstiti izvedbo vseh izpitnih obveznosti, ki ste nam jih posredovali. Datumov nismo spreminjali, v nekaterih primerih je prišlo le do manjšega časovnega zamika pri izvedbi izpitne obveznosti v istem dnevu.

 

3.  Vse izpitne obveznosti, ki niso del pripravljenega razporeda, bomo izvedli na daljavo, izven prostorov fakultete, saj je v skladu z rektorjevimi navodili »izvedba izpitov s fizično prisotnostjo dovoljena le, če drugače ni mogoče izvesti preverjanja znanja«. V vseh primerih morate izvajalke in izvajalci v skladu s Pravilnikom o izpitnem redu študentke in študente pri svojih predmetih obvestiti o kraju in času izvedbe izpita vsaj pet dni pred izpitnim rokom. Študentke in študente čim prej tudi obvestite o načinu preverjanja in ocenjevanja znanja, če ste ga zaradi okoliščin spremenili.

 

4. V naslednjem tednu bomo pripravili še tehnični protokol za izvedbo izpitov v prostorih  fakultete. O tem boste pravočasno obveščeni, prav tako pa bomo – kot do sedaj – o vsem tem obvestili tudi študentke in študente. Za njih smo poleg tega pripravili tudi izbor odgovorov na pogosta vprašanja in jih objavili na spletni strani FF. Ker se tudi na vas študentke in študenti obračajo s številnimi vprašanji, so vam ti odgovori morda lahko v pomoč. Prijazno bi vas radi spomnili tudi na Navodila za izvajanje preverjanja in ocenjevanja znanja na daljavo, ki so vključno s številnimi drugimi informacijami o izvedbi izpitov objavljena na zavihku COVID 19.

 

5. Obveščamo vas, da bo tudi večina strokovnih služb vsaj še v naslednjem tednu delo opravljala od doma, saj v njihovih prostorih ne moremo zagotavljati ustrezne fizične distance med vsemi zaposlenimi. Uradne ure strokovnih služb bodo zato še naprej potekale po telefonu in elektronski pošti. V okrnjeni obliki je v prostorih fakultete vzpostavljeno delovanje knjižnic, knjigarne, fotokopirnice in kurirske službe, na delo pa se vračajo tudi zaposleni v tehnično-gospodarskem sektorju.

 

6. Še naprej - predvidoma do konca maja - je treba izpolnjevati tedensko poročilo o delu na domu za dneve, ko boste delali od doma.

 

7. Vse fakultetne zgradbe bodo od naslednjega tedna odprte od petka do ponedeljka od 6. do 22. ure. Ob sobotah in nedeljah bo fakulteta zaprta.

 

  • Za vstop na fakulteto se ni treba več vnaprej napovedovati, še vedno pa je mogoče vstopati le pri stranskem vhodu (nasproti zdravstvenega doma). Na recepciji bomo še naprej vodili evidenco prihodov in odhodov. Evidenco bomo vodili tudi na Zavetiški in Tobačni.
  • V skupnih prostorih (hodniki, sanitarije ipd.) je še naprej obvezno nošenje zaščitne maske in upoštevanje fizične distance.
  • V posamezni pisarni/kabinetu se lahko zadržuje le ena oseba. Vse zaposlene, ki si pisarne/kabinete delite s kolegi in kolegicami, prosimo, da se sami dogovorite o morebitnem urniku dela na fakulteti.
  • Uporaba klimatskih naprav na fakulteti do nadaljnjega ni dovoljena, treba pa je skrbeti za pogosto prezračevanje prostorov.
  • Odsvetujemo uporabo dvigal. Pred in po uporabi skupne infrastrukturne opreme na fakulteti (npr. skupni tiskalniki, fotokopirni stroji ipd.) je obvezno umivanje ali razkuževanje rok.

 

Veliko vprašanj se pojavlja v zvezi z včerajšnjim večernim preklicem epidemije. Po današnjih zagotovilih vodje Skupine za koordinacijo COVID 19 na UL vsi ukrepi NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe še vedno veljajo, zato v veljavi ostaja tudi včerajšnji rektorjev sklep in s tem uvodoma predstavljeni načrt dokončanja študijskega procesa v letnem semestru in izvedbe izpitov v spomladanskem izpitnem obdobju. Poleg tega še vedno velja, da je do konca meseca možno delo od doma. O morebitnih spremembah vas bomo pravočasno obvestili, do tedaj pa v veljavi ostajajo obstoječi ukrepi.  

 

Zahvaljujemo se vam za vaša prizadevanja za čim bolj tekoče delo in spodbujanje pozitivnega vzdušja na fakulteti v zadnjih dveh mesecih ter vam želimo uspešen zaključek semestra, ki ga ne bomo kar tako pozabili. Vse dobro in srečno!

 

Vodstvo UL FF